+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ساعت 16:46  توسط حمیده نعلبندی  | 

شهر ما (شهر من و تو ) شهر شهيدان است ،
هرچند نامش هيچ مناسبتي با خيل شهيدانش ندارد
هرچند که اکثر مردمش هيچ نشاني از اينهمه شهيد با خود ندارند
شهري که اکثر خيابانهايش
يا لااقل به جرات مي تونم بگم اکثر خيابانهاي جنوب شهرش
اکثر کوچه هايش مزين به نام مقدس يک شهيداست
شهيدي که شايد فقط اهالي قديمي همان کوچه مي شناسدش

شهر ماپر است از نام شهيد ...... وفقط نام ...

هيچکس يادي نمي کند از شهيدان شهر ما ،
هيچکس به مزار شهيدان شهر من نمي رود
مگر مادران دلشکسته ، جز پدران پشت خميده ،
جز فرزنداني که پدر را فقط در قاب تصوير ديده اند
و چيزي از پدر جز گفته هاي مادر در خاطر ندارند.

شهرما شهر شهيدان گمنام است .

هرچند به ظاهر اسم و رسمي دارند
و نام مقدسشان بر سر هرکوچه و خياباني هست
اما براي مردم شهرما گمنامند ،
بعضي از کوچه هاي شهرما
کنار نام شهيد عکس رنگ و رو فته اي هم هست
که اگر لحظه اي توقف کني و به چهره شان نگاه کني
در چشمهايشان دنيايي از معصوميت توام با عشق مي بيني
عشقي که شايد من و تو هرگز نفهميدم ،
هرگز درک نکرديم که اين چگونه عشقي بود
که خرمن هستي ظاهريشان را سوخت
اما ، حيات جاويد و خلد برين نصيبشان ساخت

وقتي به اينهمه مظلوميت ، اينهمه غربت ،

اينهمه پاکي و صداقت نشناخته فکر مي کنم
بغض راه گلويم را مي بندد
گويي دستي پرتوان قلب
ناتوانم را در پنجه خود فشار مي دهد .

ما براي شهدا چه کرديم ؟

بعد از شهدا چه کرديم ؟
با خون شهدا چه کرديم ؟
با خانواد شهدا چه کرديم ؟

فراموش کرديم ،

همه چيز را فراموش کرديم
انهمه عشق و ايثار را
انهمه جان فشاني بي منت را
وچه راحت پا گذاشتيم بر باورهاي شهدا
بر ارزشهايي که شهدا براي زنده نگهداشتن آن
خون پاکشان و جان عزيزشان را فدا کردند

چه بهانه خوبي که اينجا غبار

از چهره شهدا شهرمان پاک کنم
که با شهداي شهرمان بيشتر اشنا شويم
وآنها را به نسل جوان بشناسانيم
و به يادشان بياوريم اگر امروز
راحت در اين سرزمين نفس مي کشند ،
در س مي خوانند ، کار مي کنند ، زندگي مي کنند
همه و همه را مديون کساني هستند که امروز از انها
جز نامي بر سر کوچه ها و خيابانها نيست .

گرچه کار ما نيست شناسايي راز گل سرخ

اما ................
اين را به شهدا بدهکاريم
و ان شاء الله بتوانيم به اين طريق اداي دين کنيم

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:37  توسط حمیده نعلبندی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:18  توسط حمیده نعلبندی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 21:11  توسط حمیده نعلبندی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:27  توسط حمیده نعلبندی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:57  توسط حمیده نعلبندی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:50  توسط حمیده نعلبندی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:2  توسط حمیده نعلبندی  | 
ادامه مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 21:8  توسط حمیده نعلبندی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 19:2  توسط حمیده نعلبندی  |